سیستم مدیریت مالی،حسابداری و امور شرکتهای سرویس مدارس
آیا برای شما حائز اهمیت است که یک سیستم مالی و مدیریت دفتری امور حمل و نقل درون شهری بروز و کاملاً منطبق با نیازهایتان داشته باشید؟

آیا تمایل دارید با بکار بردن سیستمی جامع امور مالی و کلیه امور مربوط به دانش آموزان ، رانندگان و آموزشگاههای خود را سامان دهید ؟

آیا به دنبال گزارشاتی کاربردی ، جامع و در دسترس هستید که با استفاده از آن بتوانید کلیه گزارشاتی که سازمانهای نظارتی از شما میخواهند را به سادگی تهیه نمائید ؟

ما تمام تلاشمان را کرده ایم تا سیستمی جامع و کاربردی را جهت پاسخگویی کلیه نیازهای شما عزیزان معرفی نماییم . این سیستم دارای دو زیر سیستم مجزا میباشد که عبارتند از:

1. زیر سیستم امور حمل و نقل درون شهری

الف - امور سرویس مدارس ، آموزشگاهها و موسسات


ثبت کلیه اطلاعات آموزشگاه ها و موسساتی که به نوعی طرف قرارداد شرکت هستند

ثبت کلیه اطلاعات رانندگان سرویس مدارس

امکان صدور کارت شناسایی برای رانندگان و الصاق عکس رانندگان

ثبت کلیه اطلاعات دانش آموزان یا به عبارتی مشتریان یا مشترکین یا دریافت کنندگان سرویس و الصاق عکس دانش آموزان

تعریف نرخ کرایه های مصوب تاکسیرانی با جزئیات کامل

مسیربندی دستی یا به عبارتی انتساب دانش آموزان و رانندگان مسیرها و یا مسیر بندی سرویسهای دانش آموزی

محاسبه کرایه دانش آموزان بر حسب مسافت و نرخ های مصوب

تعریف اطلاعات مناطق و مسیرهای شهری به دلخواه

امکان مسیربندی(سرویس بندی) خودکار و پیشنهادی بر اساس پارامترهای دریافتی از کاربر

گزارشات متنوع از راننگان دارای مجوز و فاقد مجوز،رانندگان دارای کارت سوخت عمومی،دانش آموزان یک آموزشگاه،
دانش آموزان یک مسیر،گزارشات متنوع از دانش آموزان و رانندگان

صورت وضعیت ماهیانه یک راننده و یا کلیه رانندگان

ثبت تخلفات مختلف راننده جهت کسر از صورت وضعیت راننده به صورت اتوماتیک در هنگام پرداخت حقوق

سیستم هشدار رانندگانی که تاریخ بیمه نامه،گواهینامه و یا معاینه فنی آنها روبه پایان است به صورت اتوماتیک

ب - امور رانندگانثبت اطلاعات رانندگان

امکان صدور کارت شناسایی برای رانندگان و الصاق عکس رانندگان

تعریف نرخ هزینه پرداختی راننگان بر اساس مصوبات

امکان تعریف رانندگان

گزارشات متنوع مورد نیاز مانندلیست رانندگان هر خط،لیست رانندگان و ...
سیستم هشدار رانندگانی که تاریخ بیمه نامه،گواهینامه و یا معاینه فنی آنها روبه پایان است به صورت اتوماتیک

و

امور آژانسها

امور پیک موتوری

امور وانت بارها

2. زیرسیستم مدیریت مالی و حسابداری


تعریف سرفصلها و کدینک دفاتر تا 3 سطح به صورت داینامیک و تعیین ارقام هر سطح از حساب

تعریف بانکها و حسابهای بانکی، تعریف دوره های مالی

افتتاح حساب دانش آموزان و رانندگان در سرفصل های حسابداری بصورت اتوماتیک جهت سهولت در امور و عدم فعالیتهای دستی خسته کننده

امکان ثبت پرداخت انواع پرداختی به 3 صورت پرداختهای نقدی،چکی و اقساط

امکان ثبت فیش های پرداختی دانش آموزان بصورت تکی گروهی و ثبت سند حسابداری آنها به صورت اتوماتیک

ثبت پرداختی های راننگان خطی و گردشی

ثبت سند کسورات رانندگان با اطلاعات کامل

ثبت سند حسابداری با قابلیت ثبت هر نوع سند ساده و مرکب بدون هیچگونه محدودیت

امکان مرتب نمودن و تلفیق اسناد حسابداری

ثبت سند افتتاحیه و اختتامیه به صورت اتوماتیک

سیستم اسناد دریافتنی و پرداختنی کامل و جامع با کلیه امکانات مورد نیاز در این خصوص (ثبت چکها،سرحساب گذاشتن،وصول،برگشتی ،مرجوع،خرج و ..........)

امکان چک چاپ بر روی چکهای پرداختنی و تعریف دسته چک در سیستم

امکان قسط بندی کردن پرداختی دانش آموزان و آلارم اقساط

گزارشات حساب دانش آموزان ، رانندگان،گزارش از سرفصل های حسابداری،گزارشات متنوع از چکهای دریافتنی و پرداختنی و...

امکان آلارم(هشدار) چکهای دریافتنی و پرداختنی بر اساس تنظیمات داخلی سیستم توسط کاربر

بستن و تشکیل سال تحصیلی و مالی به صورت کاملاً مکانیزه با در نظر گرفتن امکاناتی جهت تشکیل دوره های مالی و تحصیلی جدید جهت سهولت کار کاربران

امکان انتقال اطلاعات به دوره های مالی و تحصیلی جدید جهت جلوگیری از ثبت های تکراری و خسته کننده

اتصال سیستم به دستگاههای PC Posبانک ملی جهت پرداختهای on line دانش آموزان و زدن سند اتوماتیک در سیستم مالی

امکان ارسال SMS های متفاوت برای دانش آموزان و رانندگان

امکان تولید فایل بانکی پرداخت حقوق رانندگان

امکان تولید خروجی
Excel

گزارشات نموداری متنوع

تعریف سطوح دسترسی برای کاربران مختلف

تصاوری از محیط نرم افزار