صوتک همراه سافت

امکان ارسال پیامک صوتی با خط شهری به صورت انبوهصوتک همراه سافت همانند یک بازاریاب تلفنی برای شما شروع به تماس تلفنی می کند و پیام صوتی ذخیره شده را برای مخاطب شما پخش می کند. اگر مخاطب شما گوشی تلفن را برنداشت آن را در لیست دیگری ذخیره می کند تا در فرصتی دیگر آن را ارسال کند.

مزایای استفاده از صوتک همراه سافت در این است که به شماره تلفن شهری شما متصل می شود و با استفاده از آن برای مشتریان یا در بازه ای از شماره های داده شده تماس می گیرد و مخاطبین شما می توانند با همان شماره جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرند.

صوتک همراه سافت برخلاف بازاریاب های انسانی خسته نمی شود و ساعتهای مداوم می تواند برای شما تبلیغ یا برای مشتریان خاصی پیامی را اعلام کند.

می توانید کارهای روتین را به صوتک همراه سافت بسپارید و وظایف مهم تری را به بازاریاب های انسانی واگذار نمایید.