آشنایی با برنامه‌ نویسی

مقدمه: در دنیای امروزی، اکثر مشاغل و کار‌ها با کامپیوتر‌ها پیوندی جدا نشدنی پیدا کرده‌اند به گونه‌ای که علوم کامپیوتری لازمه‌ای برای زنده نگه داشتن دنیای امروزی می‌باشند. با کمی دقت متوجه می‌شویم که در هر نقطه از جهان کامپیوتر‌ها نقش بسیار گسترده‌ای در زمینه‌های مختلفی دارند که این قضیه خود به تنهایی نشان دهنده […]