کد بدست آوردن سریال هارد

نمونه کد بدست آوردن سرسال هارد
http://pasted.co/5199203a

توسط : admin | تاریخ : 1396/05/21 | نظرات